#aireaelearningaren sortzailea. Ikaskuntzaren eta pertsonen arteko topaketaren zerbitzura jartzen du teknologia. Psikopedagogoa eta informatikaria da. Oinarri batzuk eta besteak aukeratzen ditu, beste profesional aditu batzuek euren arloetan laguntza eta gidaliburu metodologiko moduan erabili ditzaten.

2008. urteaz geroztik, bete-betean lan egiten dut ikasgelako bizipenezko eta partaidetzazko metodologia ikaskuntza-ingurune digitaletara eramateko. Horretarako, prestakuntzarako proposamen konektibistak diseinatzen ditut, parte-hartzaileen premiak kontuan hartuta. Bertan bizi garenon teknologia-erabileraren gaitasun eta abiaduraren eta bertara jakin-minez, beldurrez eta errespetuz hurbiltzen direnen arteko zubia izatea dut gustuko.

Airea-elearning