Agorak Bherriaren ikasketa eta hausnarketarako gune nagusiak dira. Bere lehenengo edizioan, 2017ko urritik abendura bitartean garatu zena, taldean hausnartu ahal izateaz gain, ezagutza eta esperientzia partekatu ahal izan genituen, berrikuntza sozialean erreferentziazkoak diren ekimenekin harremanetan jarri, sarea eraiki, eta, batik bat, lankidetza publiko-sozialerako formula berriak bilatzen jarraitzeko ilusioa elkarri kutsatu.

Bherriaren lehendabiziko edizio honen edukiak ondorengo hiru alorretan funtsatu ziren: Autokudeaketaren eta Herri Ondasunaren Agora,SmartCitizen Agora eta Entzunaldi eta Komunikazio Digitalaren Agora, alor bakoitzeko adituek zuzenduta, online plataforma baten bitartez. Agora horietan, lehiatzeko paradigmatik lankidetzarako paradigmara igarotzearen gaineko hausnarketa egin genuen, publikoa, pribatua eta arrunta denaren arteko harreman berriak proposatuaz. Eredu emergenteak eta norberak antolatuak, parte hartzeko modu berriak, lankidetza edo baterako sorkuntza ere aztergai izan genituen; halaber, jadanik gure eskuetan ditugun teknologiek sortzen dituzten aldaketa sozialak edota nola komunikazioaren demokratizazioak zuzeneko inpaktua izan duen herritarren parte-hartzean, harreman modu berria ahalbidetuz.

 

Saio horretan azaldutako ideiek ikaskuntza honen giltzarri garrantzitsuenei buruzko agiria prestatzen lagundu digute, Bherria Dekalogoa. Inspiraziorako testua sortzea izan da gure asmoa, ikuspegi publikotik zein pribatutik horrelako ekimenetan inplikatuta dauden beste pertsona batzuek erabili dezaten, eta hurrengo hilabete zein urteetan lan egiten jarraitzearren.

Bherria ekimeneko Agoratan parte-hartzaileek prozesu zainduan eta konfiantzako ingurunean esku hartzen dute, zalantzak partekatzeko eta giltzarri berriekin trebatzeko. Ibilbide hori suspertzeko, zenbait estrategia diseinatu ditugu baliabide moduan:

MENTORINA

Bherria prozesuko parte-hartzaileek seina orduko banakako mentorina egingo dute prozesuko sustatzaileetako batekin, ikaskuntzarako proiektua, ekimena edo ekintza erkatzeko eta babesteko. Honako hauxe egingo dugu saio horietan:

  • Bizpahiru unetan, kalitateko denbora emango dugu, premiak eta proposamenak zein diren entzuteko eta ekarpenak errealitate horren araberakoak izateko.
  • Antzeko beste proiektu eta ekimen batzuen bidez ilustratuko ditugu ekarpenak.
  • Beste proiektu batzuekiko lotuneak ezarriko ditugu.
  • Proiektuko beste parte-hartzaile batzuekin landutako zenbait ikaskuntza partekatuko ditugu.
  • Ekintzan oinarritutako ikaskuntza sustatuko dugu. Urrats berrietarako konpromisoa hartzeko eskatuko dugu, eta, ikaskuntzan oinarrituta, abian jartzeko lan egiten jarraituko dugu.

SAREAN IKASTEA

Zeharkako agora moduan, errealitate berri horretan mugitzeko beharrezkoak diren trebetasunei buruz hausnartzea eta saiakuntzak egitea izango da prozesuko giltzarrietako bat. Online plataforman ikasteko agora bakoitzaren zikloa bukatutakoan, harremanezkoagoak edo zeharkakoagoak diren faktoreei buruz hausnartuko dugu, ekimen horiek abian jartzeko prozesuarekin daukaten zerikusia dela bide.

Sustatzaileek lantzeko moduko materialak, esperientziak eta galderak eskainiko dizkigute. Desberdinen arteko topaketek nahiz pareen arteko ikaskuntzak badute sinergiarako eta indargarrirako lotuneak sendotzerik.

ESPERIENTZIAK

Oso lehentasunezkoa izango da zenbait esperientzia ezagutzea, betiere, Internetek, teknologiak eta konektibotasunak emandako aukeren bidez beste era bateko herritar-izaera eratzen ari badira. Hiru topaketa presentzialez gain (irekitze, bitarteko, itxierako saioak) -hainbat gune benetan interesgarrietan antolatuko direnak, Agora bakoitzeko helburuei hertsiki lotuta betiere-, landutako edukien aukeratik, proiektu adierazgarriak ezagutzeko errealitatean eredu diren bi bisita gehiago partekatuko ditugu.

Komunitatea eraikitzen eta handiago egiten jarraitzen dugu!