LAG Trantsizioko espazioak

Dokumentu honen helburua da hiri-errealitate berriak sartzeko edo espazio zaharkituak edo trantsizioan aurkitzen direnak berraktibatzeko aukera aztertzea, bitarteko erabileren edo erabilera iragankorren bitartez, eta horiek elkarlanean ekoiztea eta kudeatzea, EAEko Lurralde Antolamendurako Gidalerroak berrikusteko Oinarrizko Dokumentuaren barnean.

Dokumentu mota: Lan dokumentua

Data: 07/2016

Orri kopurua: 53

Jatorria: Gobierno Vasco

Edukiaren errerentziak:

2. Atala
Aldaketa sozio-ekonomikoak eta lurraldeko espazioaren, erabileraren eta produkzioaren errealitate berriak.

3. Atala
Jardunbide egokiak eta gardentasunerako oharrak (17 kasu ikaskuntza besterengarriekin).

4. Atala
Egungo esparru legegilearen gabeziak eta aukerak.

5. Atala
LAGen (Lurralde Antolamendurako Gidalerroak) aurrerapenean sartzeko proposamena.

Dokumentua: