Udal lokalen erabileraren lagapena arautzen duen udal-ordenantza

Udal aretoen erabilera-lagapenerako udal-ordenantza arautzailea, espazio publikoen ematearen gaineko arauketan oinarritzen da batik bat.

 

Dokumentu mota: Ordenantza

Data: 2017/09

Orri kopurua: 13

Jatorria: Barañaingo Udala

Edukiaren errerentziak:

Irizpideak

Prozedura

Erabilera aldi baterako lagatzea (urte luzagarria) eta premia zehatzak (orduak eta egunak).

Erakunde sozialak sustatzea

Gizarteratzeko, parte hartzeko eta sarrera orokorraren irizpideak

Udala, mantentzea, kudeaketa eta koordinazioa

Eskubideak (informazioa, iradokizunak,..). Betebeharrak (zuzentzea, erantzukizuna,…)

Espazioen zerrenda

Erabilera partekatua edo banakoa

Eskaerak

Baldintzak

Helburuak

Erantzukizun zibileko aseguruak eta fidantza

Betebeharrak eta arau-hausteak

Dokumentua: