Herritar partaidetzarako araudi proposamen berria

Herritar partaidetzarako araudi berriaren zirriborroa. 83 eta 94 artikulu bitartean espazioen kudeaketaz ari da. V. kapituluak lankidetza publiko-soziala lantzen du.

Dokumentu mota: Araudia

Data: 2018/09

Orri kopurua: 96

Jatorria: Iruñeako Udala

Edukiaren errerentziak:

72. eta 74. artikuluak
Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

76. Artikulua
Lankidetza publiko-sozialarekin loturiko jarduerak

83. Artikulua
Espazioen lagapena lankidetza publiko-sozialeko esparruaren barnean eta irabazi-asmorik
gabeko erakundeentzat

84. Artikulua
Erregimen juridikoa

87. Artikulua
Erakundeen baldintzak: irabazirik ez eta lankidetza publiko-sozialeko proiektua aurkeztea

88. Artikulua
Irizpideak

90. Artikulua
Lagapenerako prozedura

Dokumentua: