Requisits i criteris Patrimoni ciutadà

Irizpideen eta adierazleen proposamenen zirriborroa, Bartzelonako kudeaketa komunitarioko proiektuak esleitzeko, horien segimendua egiteko eta ebaluatzeko.

Irizpide edo printzipio gidariak, interes orokorra eta denon onura eta ez eremu pribatiboak eta baztertzaileak bilatzen dituzten erakundeek kudeatutako baliabide kolektiboaren erabilera soziala, irekia eta parte-hartzailea definitzeko, ebaluatzeko eta justifikatzeko aukera ematen dutenak.

Dokumentu mota: Lan dokumentua

Data: 08/2017

Orri kopurua: 18

Jatorria: Bartzelonako Udala

Edukiaren errerentziak:

  1. Atala

Kudeaketa komunitarioaren printzipioak eta balioak.

  1. Atala

Emakidarako irizpideak: interes komunitarioa, sustraitzea, irekiera, adskribapen librea, iraunkortasuna…

Baloraziorako irizpide teknikoak.

Dokumentua: